№з/п

№ дозволу

Дата скасування дозволу

1.

№93від11.09.2018

01.08.2022

2.

№132від04.12.2019

01.08.2022