Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Професійно важливі якості:

Професія ставить підвищені вимоги до фізичної сили і витривалості спеціаліста, його гостроти зору і сприйняття кольорів, гнучкості і рухливості рук, ніг і усього тіла, вестибулярного апарата.

Електрогазозварник повинен уміти тривалий час сконцентровувати увагу, володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням, бути акуратним і урівноваженим.

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо);

Споріднені професії: Газозварювальник, газоелектрозварювальник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, газорізальник, електрогазозварник-врізальник.

 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Електрогазозварник»:

1. Професія: 7212 «Електрогазозварник».

2. Кваліфікація: Електрогазозварник ІІ розряду.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

основи знань про будову і принцип дії:

електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; зварювальні агрегати; перетворювачі;

основи знань про будову і принцип дії газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави;

зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу;

зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів; газової апаратури;

види, способи і основні прийоми підготовки кромок; виробів для зварювання, вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

правила вибору режимів дугового і газового зварювання та кисневого

різання;

основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (газ, бензин), які застосовує під час зварювання;

залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

правила забезпечення захисту шва під час зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;

призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я;

габарити лому за Державним стандартом.

Повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій  із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1-Ст. 4 (кп, пс, сп) 08-25 15К, 20К  в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок;

виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками  і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому;

виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну, на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах;

готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ;

прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях;

готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання;

забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах;

наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках;

читати прості креслення (до двох основних проекцій).

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Електрогазозварник» ІІ розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: Зварювання металу для виробництва та ремонту металевих виробів.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України №46 від 31.03.1994.

7.2. Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження.

8. Строки навчання: ІІ р. підготовка – 5,18 міс.

  Професія престижна і має високу затребуваність на ринку праці, як в державному секторі економіки, так і в приватному секторі. Молодим фахівцям, які тільки закінчили навчання, роботу довго шукати не доведеться - вона знаходить їх сама. Зварювальників без досвіду охоче приймають в житлово-комунальні господарства, в приватні організації сфери обслуговування. З набуттям досвіду, їм доручаються відповідальніші справи і роботи в промисловості, на будівництвах.

 Отримати професію електрогазозварника можливо за допомогою Державної служби зайнятості для осіб, які зареєстровані як безробітні.

Для осіб, які не мають досвіду або освіти може бути організоване професійне навчання. Отримати  професію «електрогазозварник» 2 розряду можна в Державному навчальному закладі «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» за адресою: Харківська область, смт. Пісочин, вул. Некрасова, 11.