Покоївка зустрічає і розміщує гостей. Здійснює щоденне, поточне і генеральне прибирання номерів і закріплених за нею приміщень загального користування згідно з прийнятою технологією і періодичністю. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання — у терміни, передбачені Правилами користування готелями та надання готельних послуг, прибирає ліжка. Приймає замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання.

У разі несправності меблів, телевізора, холодильника, радіоприймача, телефонного апарату, освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів подає заявку черговому на поверсі або адміністратору для проведення ремонту відповідними спеціалістами. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю інформує про це чергового на поверсі. Стежить за своєю зовнішністю. Додержується правил і норм безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

Професійно важливі якості: акуратність, моторність, витримка, уважність, комунікабельність і чесність.

Споріднені професії: портьє, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «ПОКОЇВКА» (І розряд):

1. Професія: 5142 «Покоївка».

2. Кваліфікація: І розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинна знати:

 • правила користування готелями та надання готельних послуг;
 • правила внутрішнього розпорядку в готелі;
 • технологію, періодичність, кількість, час прибирання номерів і приміщень загального користування готелю;
 • склад і призначення обслуговуючого обладнання та пристроїв, правила їх експлуатації;
 • асортимент та норми використання хімічних миючих засобів та засобів чищення для різних видів робіт;
 • розташування місцевої запірної арматури і протипожежного обладнання; правила і норми охорони праці і виробничої санітарії;
 • розміщення номерного фонду готелю, запасних виходів;
 • основи електротехніки, галузевої економіки і підприємництва, правових знань, трудового законодавств.

Повинна вміти:

 • здійснювати генеральне прибирання номерів та приміщень згідно з прийнятою технологією та періодичністю;
 • замінювати постільну білизну, рушники та своєчасно поповнювати і контролювати наявність необхідних засобів гігієни, рекламних матеріалів після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання у терміни, які передбачені «Правилами користування готелями та надання готельних послуг», прибирати ліжка;
 • приймати замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечувати їх своєчасне виконання;
 • у разі несправності меблів, телевізора, холодильника, телефонного апарату, освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів подавати заявку диспетчеру служби готельного господарства або адміністратору для проведення ремонту відповідними спеціалістами;
 • у разі виявленого зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю інформувати про це диспетчера служби готельного господарства;
 • доцільно використовувати інвентар з прибирання, його збереження та утримання в належному стані;
 • спілкуватися із проживаючими та відвідувачами, не вступати в суперечки при вирішенні непорозумінь;
 • слідкувати за безпекою перебування гостей та їхнього майна в номерах;
 • стежити за своєю зовнішністю, носити формений одяг;
 • дотримуватися правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинна:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб:

5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінченні навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією покоївка І розряду; короткострокове навчання або інструктаж; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: тимчасове розміщування та організація харчування. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. (КВЕД 2010, секція - I, клас - 55.10).

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження.

8. Строки навчання: І, ІІ р. пн. – 5,5 міс., І, ІІ р. пп – 5,5 міс., І р. пн. – 3,0 міс., І р. пп. – 3,0 міс.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «ПОКОЇВКА» (ІІ розряд):

1. Професія: 5142 «Покоївка».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинна знати:

 • правила користування готелями та надання готельних послуг;
 • правила міжнародного етикету;
 • правила внутрішнього розпорядку у готелі;
 • правила етикету при зустрічі, розміщенні гостей та під час обслуговування номерів;
 • види та норми використання хімічних миючих засобів, що використовуються при прибиранні номерів;
 • технологію і періодичність прибирання номерів і приміщень загального користування;
 • прейскурант цін на послуги;
 • розміщення сервісних служб готелю;
 • класифікацію номерного фонду;
 • нормативи обладнання номерів;
 • правила користування електроприладами і протипожежним обладнанням;
 • розміщення номерного фонду готелю, запасних виходів, фірм-орендарів;
 • розміщення місцевої запірної арматури і протипожежного обладнання;
 • правила і норми охорони праці і виробничої санітарії, основи електротехніки;
 • володіти діловою іноземною мовою в межах, необхідних для виконання своїх обов’язків.

Повинна уміти:

 • зустрічати і розміщувати гостей;
 • здійснювати щоденне, поточне і генеральне прибирання номерів і закріплених за нею приміщень загального користування згідно з прийнятою технологією і періодичністю;
 • замінювати постільну білизну, рушники та своєчасно поповнювати і контролювати наявність необхідних засобів гігієни, рекламних матеріалів після кожного виїзду мешканця, а при тривалому проживанні – у терміни, передбачені «Правилами користування готелями та надання готельних послуг»;
 • прибирати ліжка;
 • приймати замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечувати їх своєчасне виконання;
 • здавати всі забуті мешканцями в номерах або знайдені в приміщенні готелю речі диспетчеру;
 • володіти навиками міжособистісного і професійного спілкування та запобігати конфліктним ситуаціям, уміти працювати у нестандартних ситуаціях з гостями;
 • контролювати заповнення номерів і повідомляти службу прийому і розміщення про зміну статусу номера;
 • у разі несправності майна номерів готелю подавати заявку диспетчеру служби готельного господарства або адміністратору для проведення ремонту відповідними спеціалістами;
 • у разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю проінформувати про це диспетчеру служби готельного господарства;
 • вміти користуватися електронними системами у готелях;
 • дотримуватись правил і норм безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинна:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • надавати комплексне та якісне обслуговування клієнтів;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); володіти основами інформаційних технологій;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб:

5.1. При продовженні навчання - повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією покоївка ІІ розряду; одержання професії безпосередньо на виробництві, стаж роботи за професією покоївка - не менше 0,5року.

5.2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією покоївка 2-го розряду; без вимог до стажу роботи. Для готелів, які обслуговують іноземних громадян – володіння однією з іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.

6. Сфера професійного використання випускника: тимчасове розміщування та організація харчування. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. (КВЕД 2010, секція - I, клас - 55.10).

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження.

8. Строки навчання: І, ІІ р. пн. – 5,5 міс., І, ІІ р. пп. – 5,5 міс., І р. пн. – 3,0 міс., І р. пп. – 3,0 міс.