оп

Харківський обласний центр зайнятості оголошує відбір професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

На підставі Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 843/23375 (зі змінами), Харківський обласний центр зайнятості оголошує відбір професійно – технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальний заклад), які надають платні освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) платні послуги з  проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

Пропозиції приймаються з 8.30 години 28.12.2018 року до 17.00 години 21.01.2019 року за адресою: 61068, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А, кім. 4, контактний телефон (057) 75-75-271.

Для участі у відборі для організації професійного навчання навчальні заклади подають пропозиції разом з такими документами:

  • копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) - у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, - у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;  у разі наявності - копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками;
  • кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 року за №1196/18491, із розрахунку мінімальної  (7 чол.) кількості слухачів у навчальній групі (на базі навчального закладу та з урахуванням виїзду в райони), з обов’язковим визначенням вартості 1 особи за весь період навчання;
  • інформацію про наявність матеріально-технічного забезпечення навчального закладу: опис наявних кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання тощо;
  • інформацію про навчально-методичне забезпечення навчального закладу: опис комплексного методичного забезпечення навчального процесу;
  •  інформацію про кадрове забезпечення навчального закладу: дані про педагогічні кадри, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу;
  • інформацію про бази виробничої практики: перелік суб’єктів господарювання, на базі яких навчальний заклад може організувати виробничу практику.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів зазначених вище щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу.

Документи, що подаються на засідання комісії по відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних, мають бути оформлені належним чином, а копії завірені підписом керівника та печаткою навчального закладу. Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Харківського обласного центру зайнятості з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)».

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими буде організоване професійне навчання зареєстрованих безробітних у 2019 році, наведено у додатку 1 до цього оголошення.

Для участі у відборі для організації проживання зареєстрованих безробітних в період їх професійного навчання навчальні заклади, які надають платні послуги з проживання, подають пропозиції разом з такими документами:

  • інформацію про кількість місць  для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством;
  • кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 року за №1196/18491.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів зазначених вище щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

Документи, що подаються на засідання комісії по відбору навчальних закладів для організації проживання в період професійного навчання зареєстрованих безробітних, мають бути оформлені належним чином, а копії завірені підписом керівника та печаткою навчального закладу. Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Харківського обласного центру зайнятості з написом: «На відбір навчальних закладів (проживання)».

Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошені строку подачі пропозицій про участь у відборі мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, зокрема тих, які потребують місць для проживання протягом 2019 року складає 200 осіб.

Засідання комісії по відбору навчальних закладів Харківського обласного центру зайнятості  для розкриття конвертів з пропозиціями навчальних закладів відбудеться 22.01.2019 о 15-00 годині у приміщенні Харківського обласного центру зайнятості за адресою: 61068, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А, кім. 216, в якому можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.

 

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань),

за якими планується організовувати професійне навчання зареєстрованих безробітних

в 2019 році

 

№№ п/п

Код професії

Назва професії

(спеціальностей, напрямів або галузей знань)

Кількість осіб, які плануються направити на навчання

в 2019 році

 

 

Професійно-технічне навчання

 

1

5123

Бармен

15

2

5123

Офіціант

20

3

5169

Охоронник

20

4

5220

Продавець непродовольчих товарів

20

5

5220

Продавець продовольчих товарів

20

6

7123

Бетоняр

15

7

7129

Монтер колії

20

8

7136

Слюсар-сантехнік

20

9

7212

Електрогазозварник

50

10

7215

Стропальник

20

11

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

15

12

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

15

13

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

20

14

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

20

15

7412

Кондитер

15

16

7412

Пекар

15

17

7422

Столяр

15

18

7436

Швачка

30

19

8162

Оператор котельні

50

20

8162

Машиніст (кочегар) котельної

30

21

8232

Машиніст екструдера

15

22

8323

Водій трамвая

20

23

8323

Водій тролейбуса

30

24

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

20

25

8333

Машиніст крана (кранівник)

20

26

8334

Водій навантажувача

15

 

 

Підвищення кваліфікації:

 

1.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

20

2.

8322

Водій автотранспортних засобів

50

3.

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

50

4.

8162

Оператор котельні

150

5.

8162

Машиніст (кочегар) котельної

100

 

 

Підвищення кваліфікації (до 500 годин):

 

1.

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

15

2.

053

Психологія

15

3.

071

Облік і оподаткування

50

4.

073

Менеджмент

50

5.

121

Інженерія програмного забезпечення

30

6.

123

Комп’ютерна інженерія

30

7.

221

Стоматологія

15

8.

222

Медицина

15

9.

223

Медсестринство

50

10.

226

Фармація

15

11.

231

Соціальна робота

15