ІНФОРМАЦІЯ

Харківського обласного центру зайнятості

про відбір закладів освіти для організації

професійного навчання зареєстрованих безробітних

та (або) їх проживання в період навчання

 

На підставі Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 16.05.2013 № 269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 №1553) (далі - Порядок) Харківським обласним центром зайнятості проводиться відбір закладів професійної (професійно – технічної), фахової перед вищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з  проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

Перелік професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних додається.

Пропозиції приймаються за адресою: 61068, м. Харків, вул. Броненосця Потьомкін, 1-А, кім. 4, відділ організації профнавчання Харківського обласного центру зайнятості, контактний телефон (057) 75-75-271 з 8.30 години до 17.00 години з понеділка по п’ятницю.

 

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про учать у відборі разом із такими документами:

  1. щодо організації професійного навчання:
  • інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
  • інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);
  • кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;
  • інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;
  • інформація у довільній формі про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю.

2) щодо організації проживання в період навчання:

- інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

- інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

- кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

- інформація у довільній формі про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

  • місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці;
  • наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу,групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
  • наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;
  • наявність баз для проведення виробничої практики.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

 

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

 

Перелік

професій (спеціальностей, програм, галузей знань),

за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних

№№ п/п

Код професії

Назва професії

(спеціальності, програми, галузі знань)

 

 

Професійно-технічне навчання

1.

5123

Бармен

2.

5123

Офіціант

3.

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

4.

5169

Охоронник

5.

6113

Озеленювач

6.

6141

Лісоруб

7.

7129

Монтер колії

8.

7136

Слюсар-сантехнік

9.

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

10.

7212

Електрогазозварник

11.

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

12.

7215

Стропальник

13.

7222

Слюсар-інструментальник

14.

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

15.

7233

Слюсар аварійно-відбудовних робіт

16.

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

17.

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

18.

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

19.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

20.

7412

Кондитер

21.

7412

Пекар

22.

7422

Столяр

23.

7442

Взуттєвик з індивідуального пошиття взуття

24.

8111

Машиніст екскаватора

25.

8162

Оператор котельні

26.

8162

Машиніст (кочегар) котельної

27.

8232

Машиніст екструдера

28.

8322

Водій автотранспортних засобів

29.

8323

Водій трамвая

30.

8323

Водій тролейбуса

31.

8333

Машиніст крана (кранівник)

32.

8334

Водій навантажувача

 

 

Підвищення кваліфікації:

1.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2.

8322

Водій автотранспортних засобів

3.

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

4.

8162

Оператор котельні

5.

8162

Машиніст (кочегар) котельної

 

 

Підвищення кваліфікації (до 500 годин):

1.

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

2.

053

Психологія

3.

071

Облік і оподаткування

4.

073

Менеджмент

5.

121

Інженерія програмного забезпечення

6.

123

Комп’ютерна інженерія

7.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8.

192

Будівництво та цивільна інженерія

9.

201

Агрономія

10.

221

Стоматологія

11.

222

Медицина

12.

223

Медсестринство

13.

226

Фармація

14.

231

Соціальна робота