№з/п

Вхідний № реєстрації документів в ЦЗ

Прийняте рішення

Термін дії дозволу до

Дата прийнятого рішення (наказу)

Рахунок для оплати за видачу дозволу

Дозволено (кількість осіб)

Відмовлено (кількість осіб)

1

 

 

 

 

№692/26від10.04.2019

1

-

17.04.2022

17.04.2019№217

Одержувач: Харківський МЦЗ; номер рахунку №37177304900002; ЄДРПОУ 36224721; банк ГУДКСУ в Харківській області, МФО 851011; код бюджетної класифікації доходів: 50040400-

2

 

 

 

 

№713/26від15.04.2019

1

-

30.05.2020

17.04.2019№217

Одержувач: Харківський ОЦЗ; номер рахунку:№37178304900001;ЄДРПОУ 03491277;банк:ГУДКСУвХарківській області,МФО:851011;код бюджетної класифікації доходів: 50040400;

3

 

 

 

 

№714/26від15.04.2019

1

-

09.06.2020

17.04.2019№217

Одержувач: Харківський ОЦЗ; номер рахунку:№37178304900001;ЄДРПОУ 03491277;банк:ГУДКСУвХарківській області,МФО:851011;код бюджетної класифікації доходів: 50040400;