№з/п

Вхідний № реєстрації документів в ЦЗ

Прийняте рішення

Термін дії дозволу до

Дата прийнятого рішення (наказу)

Рахунок для оплати за видачу дозволу

Дозволено (кількість осіб)

Відмовлено (кількість осіб)

1

№453/26від26.03.2018

1

-

12.09.2018

28.03.2018№137

_

2

№454/26від26.03.2018

1

-

18.10.2018

28.03.2018№137

_