Фрезерувальник на фрезерному верстаті обробляє складні криволінійні та пласкі поверхні деталей, пази, отвори різної форми, уміє читати креслення, правильно використовує різні фрези та пристосування до верстата, вибирає раціональні прийоми фрезерування, проводить точні виміри оброблюваних поверхонь.

Професійно важливі якості: хороше просторове уявлення, точність і узгодженість рухів, стійка увага; творче-технічне мислення.

Хороша просторова уява допомагає фрезерувальникові уявити за кресленням форму майбутньої деталі, яка буває дуже складною. Точність і узгодженість рухів, стійка увага необхідні в процесі обробки деталей. При великій різноманітності видів обробки, а також фрез, що використовуються, важливу роль в роботі фрезерувальника відіграє творче технічне мислення - працівник може удосконалити пристосування для обробки заготовок, таким чином збільшуючи продуктивність праці, точність обробки.

Споріднені професії: заточник, слюсар-інструментальник, верстатник широкого профілю, токар-універсал.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК»:

1. Професія: 8211 «Фрезерувальник».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • будову та принцип роботи однотипних фрезерних верстатів;
 • найменування, маркування та основні властивості матеріалів, які обробляє;
 • найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв;
 • будову простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
 • види фрез та їх основні кути;
 • призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел;
 • основні відомості про допуски й посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності й чистоти оброблення).

Повинен уміти:

 • фрезерувати на горизонтальних, вертикальних та копіювальних верстатах прості деталі за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності) з застосуванням простого різального інструменту і універсальних пристроїв та з додержанням послідовності оброблення і режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівки майстра;
 • виконувати операції з фрезерування граней, прорізів, шипів, радіусів та площин;
 • обробляти прості деталі та голково-платинові вироби на 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей і операцій або на універсальному устаткуванні з застосуванням вимірювального та різального інструменту і спеціальних пристроїв;
 • установлювати деталі в простих і спеціальних пристроях і на столі верстата з нескладним вимірянням;
 • керувати багатошпиндельними поздовжньо-фрезерними верстатами з довжиною стола до 10 000 мм під керівництвом фрезерувальника вищої кваліфікації.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.1. При вступі на навчання - базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання - базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень фрезерувальник ІІ розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: переробна промисловість. Механічне оброблення металевих виробів.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження.

8. Строки навчання: ІІ р. пн. – 5,5 міс., ІІ р. пп. – 5,5 міс., ІІІ р. пк. – 3,5 міс.