Касир торгівельного залу - кваліфікований фахівець для роботи на сучасних підприємствах торгівлі, в супермаркетах та універсамах. Професія продавця продовольчих товарів, касира торгівельного залу, відноситься до сфери обслуговування та торгівлі. Це робота з людьми, робота нелегка, але дуже цікава. Діяльність продавця продовольчих товарів, касира торгівельного залу - пов'язані з умінням прийняти товари від постачальника, підготувати їх до продажу, рекламувати товари, проводити розрахунки, а головне - довести якісний товар до покупця, повністю задовольнити його потреби.

Професійно важливі якості: організованість, уважність, емоційна стійкість, чіткість у роботі, енергійність та висока працездатність.

Споріднені професії: менеджер, касир торгового залу, продавець-консультант, бармен.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Касир торгівельного залу»:

1. Професія: 4211 «Касир торгівельного залу».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

 • порядок виконання касових операцій;
 • правила розрахунку із споживачами;
 • порядок одержання, зберігання та видавання коштів;
 • ознаки платоспроможності державних грошових знаків;
 • асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу;
 • правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів;
 • правила експлуатації сучасних видів ЕККА;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої
 • санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

 • перевіряти справність електронного контрольно-касового апарату,
 • заправляти контрольну і чекову стрічки, записувати показання лічильників,
 • переводити нумератор на нулі, встановлювати дататор;
 • одержувати розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із
 • споживачами, і розміщувати її в касовій шухляді;
 • ознайомлюватися з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них;
 • вести розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги,
 • підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, пробивати чек, видавати здачу;
 • повертати гроші за невикористаний чек;
 • усувати дрібні неполадки електронного контрольно-касового обладнання;
 • підраховувати гроші і здавати їх в установленому порядку;
 • звіряти суми реалізації з показаннями касових лічильників.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
 • навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
 • підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Касир торгівельного залу» ІІ розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2 Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993.

7.3 Медичні обмеження.

8. Строки навчання: ІІ р. пн. – 4 міс., ІІ р. пп. - 4 міс., ІІІ р. пк. – 3,3 міс.