Лицювальник-плиточник облицьовує плиткою стіни будинків, опори мостів і т.п., а також внутрішні приміщення. Сортує керамічну плитку за розміром, кольором, сортом. Укладає керамічну плитку. Для цього готує розчини, очищує поверхні, ріже плитку за розмірами. Може укладати килимову кераміку за заданим малюнком. Ремонтує облицьовані поверхні.

Професійно важливі якості: лицювальник-плиточник повинен мати гарний лінійний окомір, точну зорово-рухову координацію (на рівні рухів рук), необхідні також гарне почуття рівноваги і відсутність страху висоти.

Споріднені професії: лицювальник-мозаїчник, паркетник, штукатур-маляр, плиточник-фасадник, каменяр.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Лицювальник-Плиточник»:

1. Професія: 7132 «Лицювальник-плиточник».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для облицювання плиткою; правила приготування розчину вручну; найменування і призначення ручного інструменту, електроінструменту, пристосувань та інвентарю; способи підготовки поверхонь під облицювання традиційними методами і з використанням сучасних технологій; способи і правила укладання рядових плиток; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками; підбирати необхідні інструменти, прилади, матеріали; сортувати плитку за розміром, кольором та ґатунком; приготувати розчини та розчинні суміші; підготувати різні види поверхонь, які підлягають облицюванню.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

 г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб:

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти - базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання - базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник ІІ розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Секція F, клас 43.33).

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993.

7.3. Медичні обмеження відповідно до законодавства.

8. Строки навчання: ІІ р. пн. – 3,0 міс., ІІ р. пп. – 3,0 міс., ІІ, ІІІ р. пн. - 6,0 міс., ІІ, ІІІ р. пп. – 6,0 міс., IV р. пк. – 3,5 міс.