Виноградар виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи в розсадниках і виноградниках з підготовки садивного матеріалу винограду, садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками. Підвищує продуктивність праці та якість вирощеної продукції (садивного матеріалу та винограду). Додержується вимог споживача до якості продукції та державних стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Професійно важливі якості: вміння прогнозувати і передбачати віддалені наслідки своєї діяльності, фізична витривалість, бажання працювати з рослинами, уважність, самостійність в прийнятті рішень, бажання здобувати нові знання для подальшого застосування в роботі.

Споріднені професії: овочівник, селекціонер, садівник.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Виноградар» (ІІ розряд):

1. Професія: 6112 «Виноградар».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: технологію роботи на живому тяглі з підготовки ділянок та ґрунту до садіння винограду; агротехніку і технологію ручних робіт у розсадниках та виноградниках з підготовки садивного матеріалу (чубуків, саджанців, відсадників), добору пар чубуків для машинного щеплення винограду; порядок догляду за щепами, сортування садивного матеріалу під час стратифікації; способи підготовки виноградної лози до зимівлі та запобігання приморозкам, знімання лози зі шпалер, догляду за розсадниками та плантаціями винограду; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти: виконувати роботи на живому тяглі і вручну з підготовки ділянок та ґрунту до садіння винограду. Готувати чубуки та інший садивний матеріал винограду до садіння, щеплення, пасинкування. Виконувати роботи з запобігання приморозкам, піднімати лозу перед відкриванням, знімати її зі шпалер, підв’язувати до шпалер, кілець, сітки, зводить лозу на підпори. Додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів та прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати, вразі необхідності, засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника: сільське господарство, надання послуг з вирощування винограду.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження: без обмежень.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Виноградар» (ІІІ розряд):

  1. Професія: 6112 «Виноградар».
  2. Кваліфікація: ІІІ розряд.
  3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: основи агротехніки та технологію виконання робіт на живому тяглі, механізованих агрегатах та ручних робіт з обробітку ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, виготовлення компостів, садіння та підсаджування винограду, сортування й підготовки садивного матеріалу, захисту від шкідників, щеплення, нарізування на чубуки та зрізування грон; основи ринкової економіки, вимоги споживача до якості продукції, нормування, організацію та оплату праці, формування прибутку і собівартості, порядок сплати податків, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен уміти: виконувати ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи в розсадниках і виноградниках з підготовки садивного матеріалу винограду, садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками, омолодження винограду, захисту від шкідників, збирання врожаю. Підвищувати продуктивність праці та якість вирощеної продукції (садивного матеріалу та винограду). Додержуватись вимог споживача до якості продукції та державних стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

  1. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних й непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати основи інформаційних технологій.

  1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітній кваліфікаційний рівень – «Виноградар» ІІ розряду:

  •  за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ, ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Виноградар» ІІ розряду не менше 1 року.

6.Сфера професійного використання: сільське господарство. Надання послуг з вирощування винограду.

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню навчання − не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

8. Строки навчання: ІІ р. пн., пп.- 3 міс., ІІ р., ІІІ р. пн. – 5 міс., ІІ р., ІІІ р. пп. – 5 міс., ІV р. пк. – 3,0 міс.