Заточувальник заточує простий, нормальний різальний інструмент за заданими кутами з прямолінійними контурами різальної грані на універсальному устаткуванні. Заточує та доводить різальний інструмент на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, пристроях та налагоджених для заточування визначеного інструменту. Установлює на верстаті інструмент, який обробляє, під різним кутом із застосуванням пристроїв і копірів.

Професійно важливі якості: хороший зір, точний лінійний і об'ємний окомір, хороша зорово-моторна координація, технічне мислення, просторова уява, стійкість уваги.

Споріднені професії: токар, верстатник широкого профілю, слюсар-ремонтник.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією «Заточувальник» (ІІ розряд):

1. Професія 7222 «Заточувальник».

2. Кваліфікація: ІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Завдання та обов’язки: заточує простий, нормальний різальний інструмент за заданими кутами з прямолінійними контурами різальної грані за 11-13-м квалітетами (4-5 класами точності) на універсальному устаткуванні. Заточує та доводить різальний інструмент за 8-11-м квалітетами (3-4 класами точності) та за параметром Ra 2,5-0,63 (6-8-м класами чистоти) на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, пристроях та налагоджених для заточування визначеного інструменту. Установлює на верстаті інструмент, який обробляє, під різним кутом з застосуванням пристроїв і копірів.

Повинен знати: будову і принцип роботи однотипних заточувальних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і улаштувань простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; характеристики та умови застосування шліфувальних кругів; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

 1. Голки для волок простої конфігурації – заточування.
 2. Електроди – зачищання торців.
 3. Зенківки – заточування.
 4. Зубила слюсарні та пневматичні – заточування.
 5. Ножі для набірних фрез – попереднє заточування.
 6. Ножі пресів довжиною до 500 мм – заточування.
 7. Просічки всіх видів – заточування.
 8. Різці – попереднє заточування після напаювання твердими сплавами.
 9. Свердла спіральні діаметром понад 2 до 16 мм – заточування різальної частини.

Кваліфікаційна характеристика взята з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 42 «Оброблення металу», частина 2 «Робітники», книга 3. Краматорськ, 2006, ст.34-35.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу за професією«Заточувальник» (ІІІ розряд):

1. Професія 7222 «Заточувальник».

2. Кваліфікація: ІІІ розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Завдання та обов’язки: заточує і доводить різальний інструмент з великою кількістю різальних граней різних контурів за 8-11-м квалітетами (3-4 класами точності) та за параметром Ra 2,5-0,63 (6-8-м класами чистоти) на заточувальних верстатах з самостійним їх підналагодженням. Заточує різальний інструмент за 7-10-м квалітетом (2-3-м класами точності) на спеціалізованих напівавтоматах і автоматичних верстатах, пристроях та налагоджених для заточування визначеного інструменту. Заточує і править різні інструменти для різання продуктів і тютюну, а також інструментів для вирізувальних і інших подібних машин.

Повинен знати: будову і правила підналагодження заточувальних верстатів; будову універсальних і спеціальних пристроїв; характеристики шліфувальних кругів за формою, твердістю, зернистістю та зв’язкою; вплив температури на деформацію інструменту, який заточує; значення факторів режиму оброблення та їх вплив на якість заточування; призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заточувальника ІІ розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт:

 1. Голки для волок складної конфігурації – заточування.
 2. Зенкери – заточування різальних граней.
 3. Мітчики з діаметром понад 2 мм – заточування зуба.
 4. Ножі пресів довжиною понад 500 мм – заточування.
 5. Пластини розточувальні з швидкорізальної сталі та твердого сплаву – заточування по попередній та задній гранях та забірному конусу.
 6. Плашки круглі з діаметром понад 2 мм – заточування.
 7. Різаки для вирубання деталей верха взуття – заточування.
 8. Різці токарні – повне заточування.
 9. Різці з пластинками твердих сплавів – заточування та доведення передньої та задньої граней.
 10. Розгортки конусні зі спіральним зубом – заточування.
 11. Розгортки циліндричні - заточування.
 12. Сегменти до пил – заточування різальних граней зубів.
 13. Свердла перові та спеціальні – заточування різальних граней.
 14. Свердла, оснащенні пластинками з твердого сплаву – заточування.
 15. Свердла спіральні з діаметром до 2 та понад 16 мм – заточування.
 16. Фрези деревообробні: пазові для штабиків, галтель ні, калювальні, для гладкого стругання, для відбирання фальца – заточування по передній грані.
 17. Фрези дискові з вставними ножами – заточування різальних граней.
 18. Фрези для напівкруглого профілю опуклі та угнуті, пазові – заточування по передній грані.
 19. Фрези кінцеві та шпонкові з циліндричним та конічним хвостовиком, фрези шліцьові, відрізні, дискові з дрібним та великим зубом, кутові та двокутові – заточування зуба по передній і задній гранях.

8. Строки навчання: ІІ, ІІІ р. пп. – 4,5 міс.